Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

KAPAYAPAAN

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

KAPAYAPAAN – ito ay ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan o kawalan ng   kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isipan, kalooban  pamilya, lipunang ginagalawan at iba pa.

6 NA KONSEPTO NG KAPAYAPAAN

 

1. KAPAYAPAANG PANSARILI

      Ito ay tumutukoy sa kapayapaan ng kalooban at ng puso. Kahit na may ingay o gulo, nananatili paring panatag at kalmado ang kalooban.

 

4 na Sangkap ng Kapayapaang Pansarili

            A. Pakikiisa sa Sarili (Harmony with the Self)

      Ito ay may kaugnayan sa pisikal, imosyonal, sikolohikal at mental na kalusugan.

      May pakikiisa ang isang tao sa sarili kung siya ay may malusog na pangangatawan, ang lahat ng pangunahing pangangailangan ay natutugunan, nakatutulog nang mahimbing at nakakapag-ehersisyo ang katawan.

 

B. Pakikipagkapwa (Harmony with others)

      Ito ay tumutukoy sa pakikiisa sa kapwa lalo na kapag ang kapwang ito ay may kaparehong kakilanlan. Halimbawa: pamilya, kaibigan, katrabaho, kamag-aral at kapwa mamamayan.

      Sa mga Pilipino, walang taong IBA, lahat ay KAPWA.

 

C. Pakikiisa sa kalikasan (Harmony with Nature)

      Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili sapagkat maayos ang kapaligiran na ginagalawan.

      Ang pagkakaroon ng mapayapa at maayos na kapaligiran ay napakahalaga sa pagkakaroon ng pakikipag-isa at kapayapaan.

      Kailangan ang tamang pamamahala at pangangalaga sa kalikasan dahil kapag ito ay nasira, ito ay maaaring magdulot ng sakit, kalamidad, pagkasira ng kabuhayan at paghihirap ng pamumuhay.

 

D. Pakikiisa sa Panginoon (Harmony with GOD)

      Ang pagkakaroon ng pakikiisa sa Panginoon ang pinakapundasyon ng kapayapaan.

      Ang Panginoon ang Pag-ibig at ang pag-ibig ang siyang tulay at dahilan ng pakikipagdamayan at ang nagdadala ng magandang relasyon tungo sa ating sarili, sa kapwa at sa kalikasan.

 

  

2. PAMUMUHAY NANG MAY HABAG AT HUSTISYA

      Ang isang tao ay makapamuhay nang may katarungan kung walang karahasan.

 

KARAHASAN – Kinapalooban ito ng pinsala, pananakit, 

                          pang-aabuso,    pagsasamantala, 

                        pananakot, pang-aapi at pagpatay.

 

                        Uri ng Karahasan

            Pisikal – pananakit, pagsipa, pagsaksak at iba pa.

            Sikolohikal – pagbabanta, mababang pagtingin,       

                          pagpahiya, pagpahina ng loob    at  iba pa.

 

3. PAGTANGGAL NG KULTURA NG DIGMAAN

      Ang digmaan ang isa sa mga hadlang sa pagkakaroon ng kapayapaan at ito rin ang suliraning mahirap lutasin. Ayun sa ilang pag-aaral, ito raw ay nakaugat na sa ating kultura. Ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Sa ngayon, ang pagkakaroon ng Edukasyong Pangkapayapaan ang nakikitang tanging pag-asa upang ito’y malutas.

 

4. KAMTAN ANG KARAPATANG PANTAO

      Ang bawat mamamayan ay protektado ng Karapatang Pantao. Ito ay nakasaad sa Universal Declaration of Human Rights at sa ating sariling konstitusyon.

 

5. PAMUMUHAY NANG MAY PAKIKIISA SA MUNDO

      Kailangan alagaan ang kapaligiran sapagkat nababawasan ng 100,000 ektaryang lupa ang ating bansa taun-taon dahil sa pagsira sa kagubatan. 11 milyong ektarya ng masaganang lupa rin ang nagiging disyerto. Dahil dito, hindi natin namamalayan na pinaiikli natin ang haba ng ating buhay.

 

6. PAKIKIISA SA IBA’T IBANG KULTURA

      Ang ating bansa ay binubuo ng iba’t ibang pangkat etniko at mayaman tayo sa iba’t ibang kultura. Kaya, nararapat lamang na igalang natin ang kaibahan ng ating kultura at paniniwala.

 

Sanggunian: Issues and Challenges of eaceEducation:   The   Ateneo de Zamboanga     University High School Context

ni: Elpidio F. Biton, Jr. Ph. D.

 

                        Isinalin sa Filipino ni: Shateen D. Seraa