Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Pagbabagong Morpoponemiko
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Enter subhead content here

Iba't Ibang Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko

 

1.      Asimilasyon - kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / d, l, r, s, t /, ang

                            panlaping pang- ay nagiging pan-. Ito ay nagiging pam- naman

                            kapag ang kasunod na tunog ay alinman sa / b, p /.

Paalala: Nananatilinng pang- kapag ang kasunod na tunog ay mga katinig na / k, 

              m, n, ng, w, y / o patinig ( a, e, I, o, u ). Nilalagyan ng gitling ( - )  kapag 

              ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig.

 

      Halimbawa:

                        Pang + lunas = panglunas - panlunas

                        Pang = baon = pangbaon - pambaon

                        Pang + kulay = pangkulay

                        Pang + isahan = pang - isahan

 

2.      Pagkakaltas - sa pagbabagong ito, may nawawalang ponema sa loob ng

                             salita

Halimbawa:

                  Sunod + in = sunodin - sundin

                  Takip + an = takipan - takpan

                  Dala + han = dalahan - dalhan

 

3.      Maypalit - may mga ponemang napapalitan o nagbabago sa pagbuo ng

                        salita. Nagaganap ang pagpapalitan ng /r/ at /d/ kapag ang /d/

                       ay nasa pagitan ng dalawang patinig.

Halimbawa :

                  Ma + dami = madami - marami

                  Bakod + bakudan - bakuran

 

4.      Pagpapaikli ng salita - Pagpapaikli at pagpapabilis ng pagbigkas ng salita.

Halimbawa :

                  Hinatay ka =  Tayka - teka

                  Tayo na = Tayna - tena, tana

                  Wikain mo = Ikamo - kamo

                  Wika ko = ikako - kako               

 

Enter supporting content here