Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Pagpapalawak ng Pangungusap

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Pagpapalawak ng Pangungusap

►Ang panaguri at paksa ay panlahat na bahagi ng pangungusap. Ang bawat isa sa dalawang panlahat na mga bahaging ito ay maaaring buuin ng mga maliit na bahagi.


Mga Nagpapalawak ng PANGUNGUSAP:1. Mga Paningit Bilang Pampalawak

- Mga paningit o ingklitik ang tawag natin sa mga katagang isinama sa pangungusap upang higit na maging malinaw ang kahulugan nito.- Mga talaan ng ating mga paningit:

ba din/rin pa

kasi ho nga

na lamang/ lang pala

naman man po

kaya muna tuloy

daw/raw sana yata

Ang mga katagang ka/ ko/ at mo/ ay maaring manguna sa mga paningit.

Mga tuntunin sa wastong gamit ng mga paningit:

1.) Unang salitang may diin+ paningit

2.) Unang salitang may diin+ ka/ko/mo + paningithal. 1.) Ang bata na ang tawagin mo.

2.) Kahit hindi man kayo matuloy ay dapat kang
maghanda.

3.) Bakit ka nga ba hindi dumating?

Mga paningit na malayang magpapalitan:daw at raw – ito’y ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa mga malapatinig na /w/ at /y/.din at rin- ginagamit naman kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o malapatinig.hal. 1.) Malaki raw ang hinihingi mo kaya hindi ka napagbigyan.

3.) Suwelduhan din daw ang ama niya.Ang lamang ay pormal nba anyo ng kolokyal na anyong lang.

hal. 1.) Iabot mo lang sa akin ang peryodiko bago ka umalis.

2.) Isasangguni po lamang naming sa tagapangulo njg komite ang hinggil sa suliranin ng mga kasapi.2. Mga Panuring Bilang Pampalawak

2 kategoriya ng mga salita ang magagamit na panuring:

Pang-uri na panuring sa pangalan o panghalip.

hal. Ang matalinong mag-aaral sa klase ko ay iskolar.Pang-abay na panuring sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay.

Hal. Umalis agad ang mag-anak.

3. Mga kaganapan ng Pandiwa Bilang Pampalawak

1.) Kaganapang ganapan ng kilos ng pandiwa

hal. Nagpiknik ang mag-anak sa tabing-dagat.2.) Kaganapang kagamitan sa kilos ng pandiwa

Hal. Sinugpo niya ang mga kulisap sa kanyang mga pananim sa pamamagitan ng bagong gamut na ito.3.) Kaganapang direksyunal

hal. Nagtanong si baby Linda kay Ben.4.) Kaganapang sanhi

hal. Yumaman siya dahil sa sipag at tiyaga.5.) Kaganapang tagaganap

hal. Pinagalitan ni Aling Maria ang kanyang anak.6.) Kaganapang layon

hal. Namili ng mga alahas si Josefina.7.) Kaganapang tagatanggap

hal. Nagluto si Pining para sa mga bataEnter supporting content here