Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Ponemang Suprasegmental
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Ponema -  ang pinakamaliit na unit ng  makabuluhang tunog.

                0Ang pag-aaral ng ponema ay binubuo ng segmental at

                   suprasegmental.

            Segmental = ay ang tunay na tunog at ang bawat tunog ay

                                   kinakatawanan ng isang titik sa ating alpabato.

            Suprasegmental = ay ang pag-aaral ng ng diin (Stress), tono

                                           (tune), haba (lengthening) at hinto

                                           (Juncture).

 

            2 Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng mga ponemang suprasegmental o ng mga haba, diin, tono at hinto sa pagbibigkas at pagsasalita.

 

1.       Haba

* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawat

    pantig.

* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.

* mga halimbawa ng  salita:

                                          bu.kas = nangangahulugang susunod na araw

                                          bukas = hindi sarado

2.       Diin

*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitng 

   binibigkas.

*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.

*Mga halimbawa ng salita:

                                          BU:hay = kapalaran ng tao

                                          bu:HAY = humihinga pa

                                          LA:mang = natatangi

                                          la:MANG = nakahihigit; nangunguna

3.       Tono

* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap

* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at

    mataas na tono.

* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.

    3  sa mataas.

* halimbawa ng salita:

                              Kahapon = 213, pag-aalinlangan

                              Kahapon = 231, pagpapatibay

                              talaga = 213, pag-aalinlangan

                              talaga = 231, pagpapatibay                                

4.       Hinto

*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging

   malinaw ang mensahe.

*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )

   o gitling ( - )

* mga halimbawa ng salita:

                                          Hindi, siya ang kababata ko.

                                          Hindi siya ang kababata ko.