Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Pang-abay
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

MGA URI NG PANG-ABAY

 

1.       Pang-abay na Pamanahon – nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa.

       May pananda

Nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang

Hal.      1. Kailangan mo bang pumasok nang araw-araw?

            2. Tuwing pasko ay nagtitipon silang mag-anak.

            3. Umpisa bukas ay dito ka na manunuluyan.

    Walang pananda

Kahapon, kangina, ngayon, mamaya, bukas, sandali,atb.

Hal.        1. Manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal ng   

               dulang Pilipino.

              2. Ipagdiriwang ngayon ng ating pangulo ang kanyang ika – 40  

                       na kaarawan.

       Nagsasaad ng dalas

Araw-araw, tuwing umaga,taun-taon atb.

Hal.      1. Tuwing Mayo ay nagdaraos kami sa aming pook ng

              santakrusan.

            2. Nag-eehersiyo siya tuwing umaga upang mapanatili ang

              kanyang kalusugan.

 

2.       Pang-abay na panlunan – tumutukoy sa pook na pinangyarihan, o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang sa/kay .

Sa – ginagamit kapag ang kasunod ay pangngalang pambalana o

panghalip.

Kay /kina – ginagamit kapag ang kasunod ay pangngalang

pantanging ngalan ng tao.

Hal.      1. Maraming masasarap na ulam ang itinitinda sa kantina.

            2. Nagpaluto ako kina aling Ingga ng masarap ng keyk  para sa

              iyong kaarawan.

       

3.       Pang-abay na pamaraan – naglalarawan kung paano naganap,

nagaganap, o magaganap ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa.

Ginagamit ang panandang nang o na/-ng.

            Hal.      1. Kinamayan niya ako nang mahigpit.

                        2. Bakit siya umalis na umiiyak?

                        3. Tumawa siyang parang sira ang isip.

 

4.       Pang-abay na pang-agam – nagbabadya ng di-katiyakan sa pagganap

sa kilos ng pandiwa. Mga halimbawa: marahil, siguro, tila, baka, wari, atb.

      Hal.      1. Marami na marahil ang nakabalita tungkol sa desisyon ng

                   Sandiganbayan.

                  2. Higit sigurong marami ang dadalo ngayon sa Ateneo Home

                  Coming kaysa nakaraang taon.

                  3. Tila patuloy na ang pag-unlad ng turismo sa Pilipinas.

 

5.       Pang-abay na panang-ayon – nagsasaad ng pagsang-ayon. Hal. Oo, 

     opo, tunay, sadya, talaga, atb.

            Hal.      1. Oo,asahan mo ang aking tulong.

                        2. Talagang mabilis ang pag-unlad ng bayan.

                        3. Sadyang malaki ang ipinagbago mo.

 

6.       Pang-abay na pananggi – nag-sasaad ng pagtanggi, tulad ng hindi/di at ayaw.

Hal.      1. Hindi pa lubusang nagagamot ang kanser.

            2. Ngunit marami parin ang ayaw tumigil sa paninigarilyo.

 

7.       Pang-abay na panggaano o pampanukat – nagsasaad ng timbang o sukat. Sumasagot sa tanong na  gaano o magkano.

Hal.      1. Tumaba ako nang limang libra .

            2. Tumagal nang isang oras ang operasyon.

 

8.       Pang-abay na pamitagan – nagsasad ng paggalang.

Hal.      1. Kailan po kayo uuwi?

            2. Opo, aakyat na po ako.