Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Pangungusap at kayarian
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Pangungusap -lipon ng mga salitang binubuo ng buong diwa.

Bahagi ng Pangungusap
Simuno/Paksa - ang pinag-uusapan sa pangungusap
Panaguri - nagsasabi tungkol sa simuno o paksa
ha. Itapon mo ang basura
ang basura - ang paksa ng pangungusap sa
itaas
itapon mo - ang panaguri ng pangungusap sa
itaas

Dalawang ayos ng Pangungusap
1.Karaniwang - ayos - nauuna ang panaguri na sinusundan ng
paksa o simuno
2.Kabaligtarang - ayos - nauuna ang paksa o simuno na
sinusundan ng panaguri.

Apat na Kayarian ng Pangungusap
1.Payak - binubuo ng isang diwa lamang.
hal. Humanga siya sa iyo.
2.Tambalan - binubuo ng dalawa o mahigit pang sugnay na
makapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng mga
pangatnig na sapagkat, at, pati, dahil sa,
ngunit, subalit, datapwat, bagamat at o.
hal. Napapahalagahan nila ang mga mamamayan
sapagkat sinabi ng mga ito ang kanilang
karaingan.
3.Hugnayan - Binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa na
sinasamahan pa ng isa o mahigit pang katulong
na sugnay. Ginagamitan ito ng mga pang-ugnay
na kung, kapag, pag, nang, upang, kaya, gayon
at habang.
hal. Kung di ka makaalis ngayon, sabihin mo lang sa
akin.
4.Langkapang Pangungusap - binubuo ito ng dalawa o mahigit
pang punong sugnay na kapag-iisa
at isa o mahigit pang sugnay na
pantulong o sugnay na di
makapg-iisa.
hal. Pinapahalagahan ngayon ang mga magsasaka dahil
sila ang nagbibigay ng pagkain sa buong bansa
kaya maypagpupulong ngayon.