Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

KABATAAN
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Enter subhead content here

Kabataan: Isang Pagtatanong
C.C Marquez, Jr.

Ako, ikaw…kayo…sila…tayong mga kabataan. Saan natin ihahatid itong ating Inang bayan? Sa altar ba ng pag-asa o sa bibig ng kabiguan? Sa paanan ba ng langit o bunganga ng libingan?


Dapat tayong manghilakbot. Dapat tayong kilabutan sa lahat ng pangyayaring nagaganap ng hayagan. Unti-unting naglalaho nang di natin nalalaman. Ang sariling tatak natin bilang Perlas ng Silangan; kilos natin at damdamin; ang kultura’t kabuhayan. Dahan-dahang nalalagom ng masakim na dayuhan!

Nanaisin pa ba natin ang magbalik ang panahon ng nabaon na sa limot na duguang mga taon…?

Noong tayong mga kabataan ay may pusong nag-aapoy at wala ng hinahangad kundi gulo’t rebolusyon? Sa kumpas ng paarala’y nais pa ba natin ngayong maglagay ng barikada’t magdaos ng demonstrasyon? Di ba’t dahas ay sa dahas sumugpong na lubos noon upang ganap na sikangan ang sa baya’y nagsusulsol? Kabataan…kabataan…ako ngayo’y nagtatanong:

Saan natin ihahatid itong ating henerasyon?

Ikaw, ako…kayo, sila… dapat tayong mangag-isip, Itong ating Inang Baya’y saan natin ihahatid?
Sa altar ba ng pag-asa o libingang sakdal lamig? Sa kuko ng kabiguan o tagumpay na marukit?
Tayong mga kabataan ang pag-asa ng daigdig, Sa magulang at ninuno’y tayong lahat ang magpapalit. Ang kultura’t kabuhayan ay linanging buong higpit Upang tayo’y makalaya sa dayuhang mapanggipit; Isang bansa… Isang diwa ang sati’y bumibigkis, Tayo’y mga kabataan… Pilipino bawat saglit!

Enter supporting content here