mamsha.com

Ponemang Suprasegmental
Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Ponema -  ang pinakamaliit na unit ng  makabuluhang tunog.

                0Ang pag-aaral ng ponema ay binubuo ng segmental at

                   suprasegmental.

            Segmental = ay ang tunay na tunog at ang bawat tunog ay

                                   kinakatawanan ng isang titik sa ating alpabato.

            Suprasegmental = ay ang pag-aaral ng ng diin (Stress), tono

                                           (tune), haba (lengthening) at hinto

                                           (Juncture).

 

            2 Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng mga ponemang suprasegmental o ng mga haba, diin, tono at hinto sa pagbibigkas at pagsasalita.

 

1.       Haba

* ito ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawat

    pantig.

* maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba.

* mga halimbawa ng  salita:

                                          bu.kas = nangangahulugang susunod na araw

                                          bukas = hindi sarado

2.       Diin

*tumutukoy ito sa lakas ng pagbigkas s isangpantig ng salitng 

   binibigkas.

*maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik.

*Mga halimbawa ng salita:

                                          BU:hay = kapalaran ng tao

                                          bu:HAY = humihinga pa

                                          LA:mang = natatangi

                                          la:MANG = nakahihigit; nangunguna

3.       Tono

* nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap

* Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at

    mataas na tono.

* maaaring gamitin ang blg. 1 sa mababa, blg. 2 sa katamtaman at blg.

    3  sa mataas.

* halimbawa ng salita:

                              Kahapon = 213, pag-aalinlangan

                              Kahapon = 231, pagpapatibay

                              talaga = 213, pag-aalinlangan

                              talaga = 231, pagpapatibay                                

4.       Hinto

*ito ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging

   malinaw ang mensahe.

*maaring gumamit ng simbolo kuwit( , ), dalawang guhit na pahilis ( // )

   o gitling ( - )

* mga halimbawa ng salita:

                                          Hindi, siya ang kababata ko.

                                          Hindi siya ang kababata ko.