Make your own free website on Tripod.com
Mga Larawan ko
Mga Larawan ko
Ako'y lubos na nalulugod sa inyong pagbisita dito sa aking site... Naway matutuwa kayo sa panonod sa mga larawang inilagay ko dito para sa inyo.
« previous | next »
Ang Isla ng Camiguin 
 
Malayo pa, ang ganda na diba?