Make your own free website on Tripod.com

mamsha.com

Saklaw at Pagkakasunud-sunod ng mga Aralin

Home
Essay Criteria
Mangrove Planting Important Documents
Debate Criteria
Powerpoint Criteria
Kapayapaan
KABATAAN
Tayutay
Tanging Pamana
Halimbawa ng Silabus (Syllabus)
Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan)
Pagpapalwawak ng pangungusap
Iba't Ibang Pagpapahayag
Paglalarawan
Paglalahad
Pangangatwiran
Talumpati
Noli Me Tangere
Pangungusap at kayarian
Pang-abay
Ponemang Suprasegmental
Pagbabagong Morpoponemiko
Tungkol kay mamsha
Favorite Links
Tawagan ako
Pamilya ko
Vacation Photo Album
Pangatnig
Pang - uri
Wastong Gamit ng Salita

Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga

Hayskul

Kagawaran ng Filipino

SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG ARALIN

Filipino - II

Taong Panuruan 2008 – 2009

UNANG MARKAHAN

Aralin 1. Talambuhay ni Francisco Baltazar

                 Kasaysayan ng pagkakabuo ng Florante at Laura

Aralin 2. Florante at Laura – Kabanata 1 – 2                                           pp. 1 - 10

                Uri ng Pagpapahayag

Aralin 3. Florante at Laura – Kabanata 3 – 4                                           pp. 13 - 18

Pangungusap

         Kayarian ng Pangungusap

         Pagpapalawak ng Pangungusap

Aralin  4. Florante at Laura – Kabanata 5 – 6                                          pp. 21 - 26                             Parirala at Sugnay          

 

Aralin  5. Florante at Laura – Kabanata 7 – 8                                          pp. 29 - 35

                        Mabisang pangungusap

 

Aralin  6. Florante at Laura – Kabanata    9 – 10                                     pp. 39 - 46

                        Wastong Gamit ng Mga Salita

 

Mungkahing Gawain:

                        a. Sulatin - Pagsasalaysay              b. Sayawit

 

IKALAWANG MARKAHAN

Aralin 1. Florante at Laura – Kabanata 11 – 14                                       pp. 49 - 67

                        Panghalip at Iba’t ibang uri nito

Aralin 2. Florante at Laura – Kabanata     15 – 16                                   pp. 71 - 80

                        Pang – uri

         Kayarian

         Kaantasan

 

Aralin 3. Florante at Laura – Kabanata     17 – 18                                   pp. 83 - 89

                        Pangatnig  

Aralin 4. Florante at Laura – Kabanata     19 - 20                                    pp. 93 - 98

                        Cultural Solidarity

 

Aralin 5. Tanging Pamana

                        Pagbubuod

 

Aralin 6.  Florante at Laura – Kabanata  21 – 22                         pp. 101 - 108

           

Mungkahing Gawain:

                        a. Sulatin - Paglalarawan                 b. Talumpatian

 

IKATLONG MARKAHAN

Aralin 1.  Florante at Laura – Kabanata    23 – 24                                   pp. 111 - 118

                        Pang –abay at Iba’t ibang uri nito

Aralin 2. Florante at Laura – Kabanata     25 – 26                                   pp. 121 - 129

                        Pandiwa

         Pokus

Aralin 3. Florante at Laura – Kabanata 27 – 28                                       pp. 133 - 138

                        Pangdiwa

         Kaganapan

 

Aralin 4. Maganda ang Lahat - Tula

 

Aralin 5. Florante at Laura – Kabanata     29 – 30                                   pp. 141 - 147

                        Cultural Solidarity

                       

Mungkahing Gawain:

                        a. Sulatin - Paglalahad                     b. Dagliang Pananalumpati

 

IKAAPAT NA MARKAHAN

Aralin 1. Florante at Laura – Kabanata     31                                            pp. 151 - 153

                        Pagbabagong Morpoponemiko

Aralin 2. Florante at Laura – Kabanata     32                                            pp. 157 - 158

                        Ponemang Suprasegmental

Aralin 3 Sa ikauunlad ng Bayan –Sanaysay

Aralin 4. Florante at Laura – Buod

 

Mungkahing Gawain:

                        a. Sulatin - Pangangatwiran b. Malikhaing Pagbasa

 

Batayang Aklat:

Florante at Laura

Nina: Mesa, Cruz at Dumol

Enter supporting content here